כללי

אישורים נוטריוניים לצרכי ייבוא כלבים לאימוץ

אז אילו אישורים נוטוריוניים צריך להשיג בכדי לייבא כלב? יש לא מעט מקרים אשר בהם אנו זקוקים לשירותים של נוטריון לצורך חתימה ואישור על מסמך כל שהוא. זה נובע מן העובדה כי חתימה של נוטריון עלמסמך נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו. האמת היא כי מי שמתעניין בייבוא כלבים לאימוץ יכול לנצל את המעמד הייחודי …