Tag Archives: ביגל

ביגל, Beagle

ביגל

[symple_highlight color="blue"]ארץ מוצא[/symple_highlight] הביגל מגיע מאנגליה. [symple_highlight color="blue"]היסטוריה[/symple_highlight] ההיסטוריה של הזן שקרוי ביגל היא מעט מורכבת. מצד אחד, יש עדויות על כלבי ציד בשם ביגל, אשר שימשו את בני האדם כבר בעת העתיקה בתקופה ההלניסטית והרומית. מהצד השני, עדויות של ממש על הזן שאנו מכירים כיום כביגל ומזהים אותו במראה, יש לנו מאמצע המאה ה …