Tag Archives: הדברה ירוקה נמלים

מדבירים ירוק למען בעלי החיים

הדברה ירוקה

יותר ויותר אנשים מתייחסים כיום לנושא החשוב של איכות הסביבה ושמירה טובה על כדור הארץ בו אנו חיים. בין האלמנטים השונים אשר ניתן להשתמש לצורך שמירה מן הסוג הזה יש מקום של כבוד לתחום של הדברה ירוקה.  הדברה ירוקה עולה בקנה אחד עם השאיפה לשמור על כדור הארץ ועל המערכת האקולוגית העדינה המקיפה אותנו. מחקרים …