Tag Archives: כלבי נחייה

כיצד כלבי נחייה מצילים חיים?

השימוש בכלבי נחייה הוא חדש יחסית, ורק לאחרונה הוא חגג יובל שנים. מדובר על התפתחות שבמקורה בסיום מלחמת העולם השניה. אמנם הרעיון של שימוש בכלב לצורך סיוע לאנשים עיוורים החל עוד בשנות ה 20, אך רק בשנות ה50, הפך השימוש בכלבי הנחייה לנפוץ באמת, והוא הפך להיות הנחלה של כלל ציבור העיוורים. העיקרון שהוביל את …