Tag Archives: American Staffordshire Terrier

אמסטף, American Staffordshire Terrier

אמסטף

סטאפורדשייר טרייר אמריקאי הוא גזע של כלב הבית, המכונה אמסטף. הוא משתייך אל קבוצת טרייר, ויש לו יכולת הסתגלות גבוהה מאוד לאילוף. [symple_highlight color="yellow"]ארץ מוצא[/symple_highlight] ארצות הברית [symple_highlight color="yellow"]היסטוריה[/symple_highlight] כמו הרבה גזעים של כלב הבית, גם האבות הקדמוניים של האמסטף טופחו בעיקר לצרכי מלחמות כלבים. מבחינה היסטורית נהוג לשער, כי האמסטף הוא למעשה הכלאה בין …